Nyheter

Vägen framåt med Kraftens hus – att hitta styrka och mål

Vägen framåt med Kraftens hus – att hitta styrka och mål är ett av 37 nya initiativ som ska vidareutveckla cancervården i Västra Götaland under 2024. Projektet har via RCC Väst fått bidrag från regeringens särskilda nationella satsning på cancervården och ska bedrivas på Kraftens hus i Göteborg och Borås. Med stort fokus på den konkreta nyttan väljer vi att rikta vår insats mot cancerdrabbade i arbetsför ålder genom att erbjuda en gruppintervention under 6 veckor. Interventionen syftar till att stärka cancerdrabbade att använda egna resurser i vägen framåt.

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Styrelsen för Kraftens hus Göteborg bjuder in alla medlemmar till Föreningsstämma onsdagen den 27 mars 2024. Plats: Kraftens Hus Göteborg (i Norges Hus), Skånegatan 16, Göteborg Tid: kl 17.30, stämman startar 18.00 Vi bjuder på enklare förtäring från 17.30. Meddela eventuell specialkost vid anmälan. Anmälan till föreningsstämman ska vara inkommen senast den 24 mars 2024 till goteborg@kraftenshus.se. För att delta på Föreningsstämman och ha rösträtt behöver du vara medlem i Kraftens hus Göteborg. Handlingar för Föreningsstämman skickas ut en vecka innan. Varmt välkomna! Styrelsen Kraftens hus Göteborg Dagordning Föreningsstämma 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande för föreningsstämman 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet 6. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorns...

Läs mer

Styrelse-medlemmar till Kraftens hus sökes

Har du tips om nån, eller är du själv intresserad av att vara med och göra skillnad för cancerberörda personer och är intresserad av styrelsearbete? Om du, eller någon du rekommenderar, är intresserad av en post i Kraftens hus styrelse är du varmt välkommen att snarast kontakta Valberedningen genom att skicka e-post till emma.fagerberg@kraftenshus.se så tar hon kontakt med dig. Vi har några platser i styrelsen att tillsätta. Just nu söker vi framförallt ekonomiskt intresserade, men alla kompetenser och erfarenheter är välkomna och behövs. Presentation av Valberedningen (se bild ovan) Marie Boethius har lång erfarenhet av cancervården som sjuksköterska och arbetar sedan elva år tillbaka på Regionalt Cancercentrum i Göteborg. Ove Johansson är sedan länge engagerad i föreningsarbete och har gedigen erfarenhet av styrelsearbete. Emma Fagerberg har arbetat som sjuksköterska i bland annat akutsjukvård och med cancerpatienter i hemsjukvård och är anställd på Kraftens hus som...

Läs mer