Vägen framåt med Kraftens hus – att hitta styrka och mål

blue and brown steel bridge
Vägen framåt med Kraftens hus – att hitta styrka och mål är ett av 37 nya initiativ som ska vidareutveckla cancervården i Västra Götaland under 2024. Projektet har via RCC Väst fått bidrag från regeringens särskilda nationella satsning på cancervården och ska bedrivas på Kraftens hus i Göteborg och Borås.

Med stort fokus på den konkreta nyttan väljer vi att rikta vår insats mot cancerdrabbade i arbetsför ålder genom att erbjuda en gruppintervention under 6 veckor. Interventionen syftar till att stärka cancerdrabbade att använda egna resurser i vägen framåt.