Intervju med Mia

Möt Mia Leterius som är ledamot i Kraftens hus Göteborgs styrelse
blue and brown steel bridge

Mia Leterius jobbar som designledare och är ledamot i styrelsen. Hon har själv drabbats av bröstcancer vid två tillfällen, första gången då hennes barn bara var två och fyra år.

– Idag är jag går jag inte på kontroller längre, men jag har både smärtminne och ibland också riktig smärta kvar, berättar Mia.
När hon själv var sjuk saknade hon många av de bitar som hon nu hoppas att Kraftens Hus ska kunna bidra med.
– Jag saknade verkligen anhörigstöd, det fanns ingenting sånt! Och även en kontaktyta för mig själv, någonstans att träffa andra i samma ålder och livssituation. Jag ville ha ett sammanhang där alla mina frågor fick plats – om allt ifrån utmattning och träning till hormoner, barn och familj.

Att vara inne på Facebookgrupper var ett stort stöd för Mia, samtidigt som det inte alltid var nyttigt, då hon i vissa fall kunde upplevda stämningen som väldigt negativ och ödesmättad. Hon tror på att normalisera cancer som en del av verkligheten – det är så många som drabbas eller berörs av det, inte förneka lidandet eller komma med hurtiga tillrop, men inte heller se det som något som ska gömmas undan. Hon hoppas att Kraftens Hus Göteborg kommer bli en plats som gör att en kan känna sig mindre ensam, erbjuda ett sammanhang, en plattform varifrån det är möjligt att skapa kontakter – för livet.