Styrelsen

Den ideella föreningen Kraftens hus Göteborg bildades 2023. Styrelsen har olika erfarenheter och bakgrunder för att skapa ett gediget kunskapsfält i styrelsearbetet. Minst hälften av ledamöterna är cancerberörda för att säkerställa att cancerberördas livsituation bejakas kontinuerligt. Styrelsens främsta uppgift är i nuläget att arbeta med frågor som rör införandet av Kraftens hus Göteborg. Kraftens hus Göteborg ska erbjuda socialt, emotionellt, praktiskt och fysiskt stöd för cancerberörda.

Uggla
Elsy Hamrén Berggren

Elsy Hamrén Berggren

Ordförande

Marie Röllgårdh

Marie Röllgårdh

Vice Ordförande

Läs mer om Marie här

Josefin Dalum

Josefin Dalum

Kassör

Läs mer om Josefin här

Lina Paschetto

Lina Paschetto

Sekreterare

Jarl Torgerson

Jarl Torgerson

Ledamot

Mia Leterius

Mia Leterius

Ledamot

Lär mer om Mia här

Johanna Svensson

Johanna Svensson

Ledamot

Andreas Hellström

Andreas Hellström

Suppleant