Status Kraftens hus Göteborg februari 2023

Kort uppdatering kring hur arbetet med att införa Kraftens hus Göteborg går.
blue and brown steel bridge

Vi har glada nyheter att berätta och det är att den ideella föreningen Kraftens hus Göteborg har bildats. Tack vare att vi nu har en förening så kan arbetet ta ännu mer fart. Föreningen har en styrelse som består av personer med olika erfarenheter och kunskapsområden samt hälften av ledamöterna är cancerberörda. Läs mer under Styrelsen. Det kommer snart gå att bli medlem i föreningen och under våren kommer föreningen anordna aktiviteter för medlemmar och cancerberörda, med eller utan egen lokal.  

Vi letar fortfarande efter en passande lokal och ambitionen är att öppna upp verksamheten i egen lokal under 2023. Vi söker efter en ljus och trevlig lokal på omkring 250 kvm. Det är viktigt att lokalen är tillgänglighetsanpassad och att det är enkelt att ta sig till lokalen både med kollektivtrafik och bil. 

Vi arbetar fortfarande med att få grundfinansieringen på plats så att vi har möjlighet att skriva ett hyreskontrakt av lokal. 

Arbetet med införandet kommer fortsatta under våren och pågå främst genom våra arbetsgrupper för lokal, innehåll, marknad & kommunikation och partnerskap & finansiering. Arbetsgrupperna består främst av cancerberörda men också personer ur projektgruppen och styrelsen. 

Vi kommer uppdatera löpande här under vår nyhetssida med hur det går i arbetet.