Vägen framåt startar i oktober 2024

blue and brown steel bridge

Vägen framåt med Kraftens hus– att hitta styrka och mål är en verksamhet i grupp för cancerdrabbade i arbetsför ålder som har avslutat eller är på väg att avsluta cancerbehandlingen.

Att få träffa andra människor i liknande situation är det som beskrivs som mest värdefullt i Kraftens hus verksamhet. Möten cancerdrabbade emellan kan minska ensamhet, upplevas stödjande och ge en möjlighet att samtala med andra som är i en liknande situation.

Vägen framåt kommer erbjudas på både Kraftens hus Sjuhärad och Kraftens hus Göteborg under 2024-2025 och projektet stödjs av Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst). Projektet kommer att utväderas av forskare vid RCC Väst och Chalmers tekniska högskola / Center for Healthcare Improvement.

Gruppen träffas i 6 veckor á 2 timmar per tillfälle och planerad start är i oktober 2024 i Borås och Göteborg.

Intresserad av att veta mer och kanske vara med? Läs mer här