Team

Teamet som var med och startade Kraftens hus. 

Uggla

Från vänster:

Nils Conradi
Tidigare verksamhetschef Regionalt Cancercentrum Väst

Oriana Haselwanter
Business designer, Knowit

Bodil Dower
Patientrepresentant
Avliden 2017

Carina Mannefred
Utvecklingsledare, Regionalt Cancercentrum Väst

Andreas Hellström
Universitetslektor och vetenskaplig ledare för Centre for Healthcare Improvement (CHI) Chalmers Tekniska Högskola