Kraftens hus Göteborg

Efter ett cancerbesked kan livet förändras på många plan, både för patient som närstående. Kraftens hus Göteborg vill erbjuda cancerberörda emotionellt, socialt, fysiskt och praktiskt stöd.

Arbetet med att etablera Kraftens hus i Göteborg pågår för fullt och ambitionen är att öppna under 2023. Kraftens hus Göteborg kommer att erbjuda en fysisk mötesplats för alla som har drabbats av ett cancerbesked. Här kan patienter och närstående hämta kraft och bejaka det friska tillsammans med människor i liknande situation. Kraftens hus Göteborg kommer att erbjuda aktiviteter, stöd, information och kunskap till vuxna, barn och unga.

Vi kommer under våren 2023 jobba vidare med att hitta lokal, finansieringen av verksamheten, hitta sätt att samverka med olika delar av samhället och forma Kraftens hus Göteborgs erbjudande i samråd med cancerberörda.

Om du har förslag på vad du som cancerberörd tycker att Kraftens hus Göteborg ska innehålla eller om du vill delta i workshops så får du gärna höra av dig.

Kraftens hus Göteborg har nu fått egna sociala kanaler, följ oss gärna:

Instagram
Facebook
LinkedIn  

Kontaktuppgifter:

Catrine Anderson, Projektledare
E-post: goteborg@kraftenshus.se