Kraftens hus Göteborg

Efter ett cancerbesked kan livet förändras på många plan, både för patient som närstående. Kraftens hus Göteborg vill erbjuda cancerberörda emotionellt, socialt, fysiskt och praktiskt stöd.

Arbetet med att etablera Kraftens hus i Göteborg pågår för fullt och ambitionen är att öppna under hösten 2023. Kraftens hus Göteborg kommer att erbjuda en fysisk mötesplats för alla som har drabbats av ett cancerbesked. Här kan patienter och närstående hämta kraft och bejaka det friska tillsammans med människor i liknande situation. Kraftens hus Göteborg kommer att erbjuda aktiviteter, stöd, information och kunskap till vuxna, barn och unga.

I maj 2023 tog den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen ett beslut om att bistå med basfinansieringen för ett öppnande av ett Kraftens hus i Göteborg. Detta beslut ledde till att Kraftens hus Göteborg kunde teckna ett kontrakt för en lokal. Under hösten kommer vi att flytta in i våra lokaler på Skånegatan 16 och forma den till en möteplats där cancerberörda kan hämta kraft. Arbetet kommer även fortgå med att hitta sätt att samverka med olika delar av samhället, rekrytering av personal och forma Kraftens hus Göteborgs erbjudande i samråd med cancerberörda.

Om du har förslag på vad du som cancerberörd tycker att Kraftens hus Göteborg ska innehålla eller om du vill delta i workshops så får du gärna höra av dig.

Följ gärna Kraftens hus Göteborg på sociala medier:

Instagram
Facebook
LinkedIn

Kontaktuppgifter:

Maria Hultman Gonzalez, Verksamhetsledare

E-post: maria.h.gonzalez@kraftenshus.se 

Catrine Anderson, Projektledare

E-post: goteborg@kraftenshus.se