Kraftens Hus Göteborg

Kraftens hus Göteborg, en mötesplats för både cancerpatienter, närstående och efterlevande, vuxna såväl som barn. Här kommer man att kunna träffa andra i liknande situation. Stöd i olika former kommer att finnas. Information och olika typer av aktiviteter kommer att erbjudas.

Fler och fler personer lever länge med cancer. Många cancerberörda och även vårdpersonal vittnar om behovet av en plats där man kan träffa andra som är i en liknande situation.

Projektet drivs av Regionalt Cancercentrum Väst i samarbete med  Patient & Närståenderådet (PNR). Syftet är att skapa en mötesplats för cancerberörda.

Vill du veta mer,  kanske till och med bidra tag kontakt gärna kontakt.
Du kan bidra på olika sätt,  allt från att hjälpa till med lokalfrågor, ekonomiskt, styrelsearbete, volontärsskap, utrustning m.m

Kontaktuppgifter:
Carina Mannefred
Mobiltelefon: 0706-067000
E-post: goteborg@kraftenshus.se