Träff med patientföreningar

Sammanfattning av träff med patientföreningarna i Göteborgsområdet
blue and brown steel bridge

Här kommer en lite retroaktivt inlägg från en träff som projektgruppen för Kraftens hus Göteborg arrangerade i december 2022. Eftersom vi inte hade igång vår hemsida då så kommer “nyheten” nu istället. 

Alldeles innan jul bjöd vi in representanter från alla patientföreningar i Göteborgsområdet för att stämma av hur vi låg till i arbetet med införandet av Kraftens hus Göteborg. Vi gav en summering av vad vårt fokus var just då.  

Eftersom patientföreningar är en viktig samverkanspart för Kraftens hus Göteborg passade vi även på att ha en liten workshop kring förväntningar på Kraftens hus Göteborg, hur deras föreningar kan bidra samt hur de önskar få information om Kraftens hus Göteborg. 

I bilden ovan ser vi en sammanfattning av förväntningarna på Kraftens hus Göteborg. Här ser vi att en hoppas att det blir en mötesplats att träffa andra och dela erfarenheter är en stor förväntan. En hoppas också att det blir en plats för utbildning och utveckling genom samarbete, samlad kraft och föreläsningar. En plats för stöd var också en frekvent förväntan med möjlighet till samtalstöd men också aktiviteter och nöje. 

Vi tackar alla deltagare för deras viktiga bidrag och engagemang till införandet av Kraftens hus Göteborg. 

low angle photo of snow field