Intervju med Josefin

Möt Josefin Dalum som är kassör i Kraftens hus Göteborgs styrelse
blue and brown steel bridge

Josefin Dalum är kassör i styrelsen. Till vardags jobbar hon i interima roller inom framför allt ekonomiområdet med bland annat finansiering och affärsstrategi, och hon letade efter ett sammanhang där de kunskaperna kunde användas på ett meningsfullt sätt. Men en annan erfarenhet vägde kanske ännu tyngre – den av en hjärtsjuk dotter.
– Min nyfikenhet på Kraftens Hus kom från min stora tacksamhet över det stöd vi fick då, och att det finns hjälpfunktioner i samhället. Det betydde allt att hitta ett sammanhang där man kan hämta kraft utan att behöva prata om det som är svårt eller någon som förstår utan att behöva fråga.

En annan sak som fångade henne var Kraftens Hus tydliga syfte: att skapa en mötesplats för och av cancerdrabbade och ta fasta på deras behov och det gap som finns mellan redan befintliga aktörer.
– Vad händer när man avslutar vården och ska tillbaka ut i samhället, när man ska försöka återgå till det normala som aldrig riktigt blir normalt? Att Kraftens hus så tydligt identifierat en möjlighet i det gap som finns mellan redan befintliga aktörers verksamhet och syftar till att bidra på områden som sjukvården inte omfattar. Jag gillar verkligen det lösningsorienterade och positiva i verksamhetens syfte.

Det är viktigt för Josefin är att Kraftens Hus utgår från behoven hos de cancerdrabbade själva.
– Jag är inte den som har kunskap om cancerdiagnos eller vad man behöver som drabbad – men jag hoppas kunna stötta med det praktiska och vara en möjliggörare, så att andra kan dela sin expertis och skapa en plats som gör skillnad för dem som behöver den.