Intervju med Marie

Möt Marie Röllgårdh som är vice ordförande Kraftens hus Göteborgs styrelse
blue and brown steel bridge

Marie Röllgårdh är pensionerad analyschef som i många år varit ordförande i styrgruppen för Regionalt cancercentrum i väster. Hon tror att Kraftens hus är ett verkligt framtidskoncept:
– Vi kommer behöva mer och mer patientdriven verksamhet i framtiden, inte minst eftersom många kommer att leva med sin cancer under lång tid och behöver då ett annat stöd än det som sjukvården kan erbjuda.

Marie är ordförande för Centrum för Välfärdsstudier på Högskolan i Borås och brinner för samhällsfrågor och hur vi kan skapa ett hållbart välfärdsssystem – där hälso- och sjukvård förstås är en central del.
– Sajten Patients Like Me har blivit stor i många andra länder, just därför att man inte alltid vill ha eller behöver professionellt stöd, utan just möta patienter “som mig,” som kan förstå på ett annat sätt än vården kan. Jag ser Kraftens Hus som en facilitator för sådana här mellanmänskliga möten. Man kanske kommer till Kraftens Hus för att söka stöd, men ofta upptäcker man att man att man också kan ge stöd till andra – och det är minst lika viktigt att få bidra till andra.

Om fem år tror Marie att sjukvårdspersonal och samhället generellt kommer känna till och kunna guida patienter vidare till Kraftens hus – och på betydligt fler platser än vi idag finns representerade på.