Samtalsgrupper Sahlgrenska universitets-sjukhuset VT 2024

Ibland får Kraftens hus Göteborg tips om olika typer av stöd för cancerberörda och vi vill dela med oss när vi har möjlighet. Under våren 2024 anordnar Sahlgrenska cancerrehabilitering flera […]
blue and brown steel bridge
Ibland får Kraftens hus Göteborg tips om olika typer av stöd för cancerberörda och vi vill dela med oss när vi har möjlighet. Under våren 2024 anordnar Sahlgrenska cancerrehabilitering flera olika samtalsgrupper. För att förtydliga är dessa inte i Kraftens hus regi utan alla frågor, kontakt och anmälan hanteras av SU enligt information nedan.

Samtalsgrupper för cancerpatienter

Under våren 2024 erbjuder Enheten för cancerrehabilitering möjligheten att delta i samtalsgrupper med olika inriktningar.

Bildskapande med samtal i grupp
Gruppen leds av psykolog och bildterapeut och riktar sig till dig som behandlas för cancer eller nyligen har avslutat din behandling. Du behöver inte ha några förkunskaper alls utan tanken är att du ska få möjlighet till ett lekfullt uttryckssätt tillsammans med andra i en liknande situation. Gruppen träffas vid sju tillfällen med start 17 april.

Samtalsgrupp för dig med cancer
Gruppen leds av kuratorer och riktar sig till dig som behandlas för cancer eller nyligen har avslutat din cancerbehandling. Innehållet skapas tillsammans med gruppdeltagarna och gruppen träffas vid fem tillfällen med start 8 april.

När livet ska gå vidare efter cancer
En samtalsgrupp med både en informationsdel och en reflektionsdel som vänder sig till dig som är färdigbehandlad. Deltagarna träffas vid fem tillfällen. Varje tillfälle har ett tema utifrån den yrkesgrupp som deltar och är följande: Varför känner jag så här? (psykolog), Kost respektive smärta (dietist, specialistsjuksköterska), En efterhängsen trötthet (arbetsterapeut), Träning som ger mer (fysioterapeut), Sexuell hälsa (specialistsjuksköterska). Gruppstarter den 21 feb och 10 april.

Anmälan
Anmälan till grupperna görs med namn, telefonnummer och önskad grupp till: samtalsgrupp.onkologen.su@vgregion.se eller ring psykolog Kajsa Asklöf tel:031-3429633.

Kostnaden är 100 kr per gång och högkostnadsskyddet gäller.