Tips om bildgrupp på Sahlgrenska

Enheten för cancerrehabilitering på Sahlgrenska Universitetssjukhus erbjuder samtalsgrupp med bildskapande
blue and brown steel bridge

Ibland får vi på Kraftens hus Göteborg tips om olika typer av stöd för cancerberörda och vi vill gärna dela med oss när vi har möjlighet. 

I januari ska Sahlgrenskas cancerrehabilitering anordna en samtalsgrupp med bildskapande. 

För att förtydliga, det här är inte grupper i Kraftens hus Göteborgs regi utan dessa erbjuds av Sahlgrenskas cancerrehabilitering. Så alla frågor, kontakt och anmälan hanteras av SU enligt nedan information.

Bildterapi med samtal i grupp är ett sätt att kommunicera med sig själv och andra och syftar till att ge utrymme åt skaparglädje och de tankar och känslor som kan vara aktuella vid och efter cancerbehandling.

När vi uttrycker oss med färg och form använder vi andra delar av oss själva än vi vanligtvis gör vilket kan ge nya insikter och stärka identiteten.

Gruppen är till för dig som behandlas för cancer eller nyligen har avslutat din behandling. Vi kommer träffas vid sju tillfällen med start den 10 januari kl.13.30-15.30.

Kostnad 100 kr per tillfälle. Högkostnadsskyddet gäller.

Du behöver inte ha någon som helst erfarenhet av att uttrycka dig i bild utan kan börja precis där du är. Teknisk skicklighet är inte viktigt i detta sammanhang. Bild lämpar sig även för den som känner sig tom, nedstämd och i behov av energipåfyllnad.

Gruppen leds av psykolog och bildterapeut Kajsa Asklöf från Enheten för cancerrehabilitering. Vi kommer hålla till i lokaler på Sahlgrenska sjukhuset.

Anmäl dig med namn och telefonnummer till mejladress: samtalsgrupp.onkologen.su@vgregion.se
Eller ring Kajsa Asklöf för anmälan eller om du vill ha mer info: 031-3429633.

 

 

shallow focus photo of sea