Partners

Kraftens hus verksamhet bygger till stor del på samarbete med sjukvården, myndigheter, civilsamhälle, näringsliv och andra organisationer som finns runt omkring de cancerberörda.

Tillsammans arbetar vi för att ingen ska behöva vara ensam med sin cancer.

Vill ni samarbeta med oss och tillsammans göra skillnad för cancerberörda? Ta kontakt med goteborg@kraftenshus.se så pratar vi mer. 

two person handshaking

Våra samarbetspartners

Våra företagspartners