Medarbetare

Vi som arbetar på Kraftens hus Göteborg

Maria Hultman Gonzalez

Maria Hultman Gonzalez

Verksamhetsledare

Om du vill bidra till Kraftens hus Göteborgs utveckling eller vill veta mer om verksamheten, mejla Maria på maria.h.gonzalez@kraftenshus.se

Kraftens hus i Göteborg är en verksamhet där vi skapar innehållet tillsammans med våra medlemmar, besökare och våra samarbetsparter. Det är en mötesplats där vi vill ha det högt i tak och utrymme för likväl glädje och inspiration, som sorg och smärta.

Jag har själv erfarenhet av att vara cancerberörd och har själv varit drabbad, närstående och är också efterlevande. Under min och min familjs resa har jag tänkt mycket på vilket stöd jag hade önskat fanns när det var aktuellt för oss.

I mitt 35-åriga arbetsliv har jag mött människor som levt i svåra situationer och vet hur viktigt det är med ett tillåtande socialt sammanhang där en kan få förståelse för sin situation.

Jag önskar alla cancerdrabbade varmt välkomna till Kraftens hus i Göteborg.

Emma Fagerberg

Emma Fagerberg

Verksamhetsutvecklare

Tittar du förbi på Kraftens hus Göteborg träffar du mest troligt Emma. Hon arbetar även med utveckling av verksamheten. Om du vill komma i kontakt så mejla emma.fagerberg@kraftenshus.se

Mitt namn är Emma och jag har tidigare arbetat som sjuksköterska inom hemsjukvård, akutsjukvård och barnsjukvård. I vården har jag mött människor i livets alla olika stunder, i hemsjukvården många cancerberörda, och är så tacksam för alla de personmöten det inneburit. Med stor entusiasm arbetar jag nu som verksamhetsutvecklare för Kraftens hus Göteborg.

Min drivkraft är att se helheten i och omkring varje människa och för mig är just detta vad jag ser att Kraftens hus ska vara med och bidra till. Min önskan är att alla oberoende av situation ska känna sig välkomna och sedda här. Här finner du en öppen plats för glädje som sorg dit du kan komma för att samla ny energi från utveckling och gemenskap.

Vi ses!

Annika Kjeller

Annika Kjeller

Verksamhetsutvecklare

Annika kommer du säkerligen att springa på lite nu och då när du kommer på besök. Hon arbetar halvtid som verksamhetsutvecklare på Kraftens hus Göteborg. Om du önskar komma i kontakt med henne når du henne på annika.kjeller@kraftenshus.se

Att jobba här knyter ihop en säck för mig. För 13 år sedan satt jag, som svårt cancersjuk, med vid runda bordet- diskussioner hos Regionalt cancercentrum Väst angående drömmen om en mötesplats för cancerberörda och närstående. Mitt engagemang för familjen samt barn och unga som anhöriga var en stor del av mitt liv redan då. Nu finns den platsen och att möjliggöra möten i alla former som ger stöd och gemenskap för liten som stor – det är helt fantastiskt!

Annika Kjeller är pedagogen, pedagogistan, tidigare rektorn och verksamhetschefen som samlat på sig mängder av fortbildning om sorgbearbetning och sorgstöd. Hon innehar mångårig erfarenhet av att arbeta med stöd på olika sätt till barn, unga och unga vuxna samt deras familjer i sorg och svåra situationer, däribland cancer.