Förstudie

Patienter, närstående, representanter från försäkringskassan, arbetsförmedlingen, sjukvård, politik och näringsliv skapade genom sju stycken designworkshops och dialogmöten en gemensam vision och en konkret verksamhetsmodell av en framtidens Kraftens hus.

Uggla
Uggla