Intervju med Andreas

Möt Andreas som är suppleant i Kraftens hus Göteborgs styrelse
blue and brown steel bridge

Andreas jobbar till vardags som forskare inom hälso- och sjukvårdsutveckling på Chalmers. Hans vision är att Kraftens Hus ska bidra till en mer jämlik cancerrehabilitering.
– Vi vet att när det är glapp mellan olika välfärdsaktörer så är det främst resursstarka personer som förstår systemet och kan ta sig fram i det. Jag hoppas att vi kan bidra till att tydliggöra vilka resurser vi har i samhället som kan hjälpa till när det gäller att rehabiliteras och lära sig leva med cancer. Att människor får det stöd de har rätt att få.

– Det vi också gör som särskiljer oss är att vända på vårdens perspektiv. Vi pratar inte om patienter utan du är besökare här – vare sig du är drabbad eller närstående. Vi vet nämligen att närstående är väldigt viktiga i rehabiliteringen och stödet för den drabbade. Men också att många närstående själva drabbas hårt och ofta återfinns i sjukskrivningsstatistiken på grund av utmattning och depression.

Han gillar verkligen devisen “Ingen ska behöva vara ensam med sin cancer.”
– Jag hoppas att vi under en fas i din eller din närståendes sjukdomstid har bidragit till att göra dig lite starkare, att du inte har känt dig lika ensam. Det är vårt viktigaste uppdrag. Vissa kanske vill vara ensamma – men ingen ska behöva vara det.