Om oss

Kraftens hus Göteborg är en ideell förening som vill skapa och driva en mötesplats för gemenskap som kan ge kraft och stöd till alla som berörs av cancer, särskilt patienter och närstående. Kraftens hus är en plats för socialt, emotionellt, praktiskt och fysiskt stöd åt alla cancerberörda.

Visionen är att ”Ingen ska behöva vara ensam med sin cancer”

blue and brown steel bridge

Kraftens hus

Kraftens hus historia började som ett initiativ från Regionalt Cancercentrum Västs Patient- och Närstående råd. Genom designworkshops och dialogmöten med olika aktörer av samhället växte modellen för Kraftens hus fram. Läs gärna mer under “Initiativet Kraftens hus”

Kraftens hus Göteborg

Föreningen Kraftens hus Göteborg bildades i januari 2023. Föreningen har ett tätt samarbete med Kraftens hus Sjuhärad och Kraftens hus Stockholm och bygger på samma värdegrund.

red and white crane near body of water during daytime