Verksamhet

Kraftens hus ger kraft till cancerberörda!

Kraftens hus är en mötesplats för alla cancerberörda – för dig som själv drabbats, du som lever nära någon och du som förlorat någon i sjukdomen. Kom hit för att träffa andra i samma situation och för att i lugn tillåtande miljö samtala och få kraft.

Verksamheten är till för alla åldrar – vuxna, barn, ungdomar och familjer är välkomna.

Kraftens hus erbjuder socialt, emotionellt, praktiskt och fysiskt stöd.

VARMT VÄLKOMMEN!
Uggla