Tips om samtalsgrupper på SU i höst

Enheten för cancerrehabilitering på Sahlgrenska Universitetssjukhus erbjuder samtalsgrupper i höst
blue and brown steel bridge

Kraftens hus Göteborg får tillgång till sina lokaler i oktober och då kommer arbetet med att inreda lokalerna påbörjas samt öppna upp för besökare. Nu såhär innan Kraftens hus Göteborg är fullt igång med egna aktiviteter (och även efter också) så vill vi gärna dela med oss av tips på stöd som erbjuds till cancerberörda.

Under hösten kommer enheten för Cancerrehabilitering på Sahlgrenska universitetssjukhus erbjuda möjligheten att delta i samtalsgrupper med fyra olika inriktningar för cancerpatienter.

För att förtydliga, det här är inte grupper i Kraftens hus Göteborgs regi utan dessa erbjuds av Sahlgrenskas cancerrehabilitering. Så alla frågor, kontakt och anmälan hanteras av SU enligt nedan information.

Grupperna som erbjuds är:

Samtalsgrupp för dig med cancer. Gruppen leds av kuratorer och riktar sig till personer som behandlas för cancer eller nyligen har avslutat cancerbehandling. Innehållet skapas tillsammans med gruppdeltagarna och gruppen träffas vid fem tillfällen med start 4 september och 6 november.

Bildskapande med samtal i grupp. Gruppen leds av psykolog och bildterapeut och riktar sig till personer som behandlas för cancer eller nyligen har avslutat sin behandling. Deltagarna behöver inte ha några förkunskaper och materialet finns på plats. Gruppen träffas vid fem tillfällen med start 18 september och 30 oktober.

När livet ska gå vidare efter cancer. Samtalsgruppen med både en informationsdel och en reflektionsdel vänder sig till personer som är färdigbehandlade. Deltagarna träffas vid fem tillfällen. Varje tillfälle har ett tema utifrån den yrkesgrupp som deltar och är följande: Varför känner jag så här? (psykolog), Kost och cancer (dietist), En efterhängsen trötthet (arbetsterapeut), Träning som ger mer (fysioterapeut), Sexuell hälsa (specialistsjuksköterska). Gruppen startar den 27 september.

När det inte blev som det var tänkt. Gruppen leds av psykolog och kurator och är öppen för personer som på grund av cancer inte har möjlighet att bli biologisk förälder. Gruppen träffas vid fem tillfällen med start 8 november.

Anmälan till grupperna görs med namn, telefonnummer och önskad grupp till: samtalsgrupp.onkologen.su@vgregion.se eller ring Kajsa Asklöf, leg psykolog, 031-3429633

Kostnaden är 100 kr per tillfälle och högkostnadsskyddet gäller. Grupperna har åtta deltagare.

shallow focus photo of sea