Vägen framåt startar i oktober 2024

Vägen framåt startar i oktober 2024

Vägen framåt med Kraftens hus– att hitta styrka och mål är en verksamhet i grupp för cancerdrabbade i arbetsför ålder som har avslutat eller är på väg att avsluta cancerbehandlingen. Att få träffa andra människor i liknande situation är det som beskrivs som mest...